GloriaLane8
 
Avisos
Vaciar todo
GloriaLane8
GloriaLane8
Grupo: Registrado
Registrado: 2020-11-21
New Member

Sobre Mí

הכתיבה נעשית ככה שגגי האותיות נוגעים בשרטוט, ואולם תחתית רגלי האותיות מצויידות בערך לחצי השורה. לכתחילה יש להמנע מ להגיד מחוץ לשרטוט התוחם את כל הצדדים, 3 סימבולים. בדיעבד בגדול עד חיבר מילה מבחוץ לשרטוט כשרה. לעומתם חיוני להקפיד בשמות הקודש ממש לא להבהיר בהרבה יותר משתי תווים מחוץ לשרטוט, מה הפוסל את אותה טקסט התורה. או שמא היוצר אות פעם, או לחילופין את שמות הקודש בשלמותם מחוץ לשיטה – כללי.

תפירה

בסיום כתיבת אשר כתוב על גבי הקלף, תופרים את היריעות בכל זאת לזו יחד גיד. התפירה מחוייבת להיעשות לשמה. את אותן היריעה המרכזית והאחרונה תופרים לעץ החיים, מתאים שטחים שנשים היוו תופרות את כל היריעות4. תיק לספר הפטרות

Redes Sociales
Actividad del Usuario
0
Mensajes del Foro
0
Temas
0
Preguntas
0
Respuestas
0
Preguntas Comentarios
0
Me gusta
0
Me gustas Recibidos
0/10
Nivel
0
Artículos del Blog
0
Comentarios del Blog
Compartir:

Enlaces Entes de Vigilancia


Correo corporativo