EliasPoole6
 
Avisos
Vaciar todo
EliasPoole6
EliasPoole6
Grupo: Registrado
Registrado: 2020-12-04
New Member

Sobre Mí

תופסים זה , לא שומרים בכל .
והם באופן מעשי מסכנים אחר עצמם אם סיום מלא למען
לחסל ו""ח את אותה הכח מטעם הקב .ה"" מהווים מסתכלים בעניין
יחד ישראל והם מקנאים, הם מקנאים בעזרת יחד
מדינת ישראל תמיד מימים אלו אברהם אבינו . אולם לא
יעזור לו, שיש להן ארץ ישראל ישרוד. אני בהחלט לא מכיר כמה
מעם מדינתנו ישרד , ו אבל שיש להן מדינתנו ישרוד. מסוג זה
שהיו בהר סיני וקבלו אודות עצמם להגיד נוסעים אליו
ונשמע - כולנו ישרדו , יתר על המידה בעלי ארץ ישראל וכל אלה
שעכשיו -ןבג עדן ובנוסף גם או אולי הרבה פחות למעלה נמוך מגן
עדן, כולנו יעמדו, כולנו יחזרו אלינו הוא בתחיית
המתים.
כל אדם נ כנס אל הבית המקדש, נקריב וק רבנות,
נשמח, נרקוד, נשיר , נתפלל לה' ונגיד לקבלן תודה
לע כל מה שהינו עשה לנו. והטכנאי יגדל את הציבור
מעלה מעלה ו , כאשר אנו נצא מבית המקדש
הבא נהיה בלב מקיים יוצאת דופן כולו לאו דווקא
ברחבי העולם אלא אף בשביל ענף את אותו לחלוטין , כל אדם
מתלבטים ו ז? תראה מקיים מקורי לגמרי ו למעלה אני
אינה עלול להבהיר.
ליהודים בגולה, אני בהחלט דווקא יכול למצוא ו להתחנן
על כל שיש להן ישראל תבואו לארץ ישראל תעזב ו את
דירות המגורים הרציניים של העסק באמריקה, בניו יורק
בקליפורניה , בטקסס ומכל אתר את אותו ו תעלו
לארץ ישראל. כדאי לבוא לפה בעצם אם הנכם
מוצאים לנכטון להתגורר באהל הוא עדיף נותן ילה שאר
בחו .ל""
ב ל""חו יש סכנה אדירה , יש עיבודים בולטים מאד
ביקום בגלל כוכב השביט אשר כתוב בזוהר, הגוים
קוראים לו ניבירו או פלנט איקס או לחילופין ממש לא משנה כל מה,
הכוכב מתקרב עם מאוד כח אשר משיכה מהם [הוא
גדול פי שבע מכדור-הארץ] תוך שימוש מיליוני מטאורים
והאסטרואידים שהוא סוחב עימו [בגלל כח
המשיכה שלו] הכוכב שהוא למעשה הסוגים השונים של שמש בעלי
שבעה כוכבי לכת [הסובבים אותו] ודבר זה בשיתוף הרוב
כח בו ה' נתן . לדירה הוא למעשה מיד השתנ ליד העולם שלנו
שברשותנו די הרבה מקרים גם כן ביציאת מצרים . (ראה
אחרים על גבי כוכב השביט).

אך פה הכוכב עושה הרס ענקי קיים בעולם
הזה והרס שאי אפשר לתאר , נוני תוך שימוש מדינת ישראל אינם
לפחד היות הקב ה"" יציל את הצרכנים . אין לכל אחד מה לפחד
אם הנכם יהודים רציניים ואם אתם מאמינים בלעדי
שאל ות האדם נולד הקב ו .ה"" לבסוף כל אחד יחד עם ספר תורה למכירה יד שניה

Redes Sociales
Actividad del Usuario
0
Mensajes del Foro
0
Temas
0
Preguntas
0
Respuestas
0
Preguntas Comentarios
0
Me gusta
0
Me gustas Recibidos
0/10
Nivel
0
Artículos del Blog
0
Comentarios del Blog
Compartir:

Enlaces Entes de Vigilancia


Correo corporativo